Hotline: 09 85 87 95 95 - 19006464

Cài app trên điện thoại của bạn

Thông báo

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Số: 20170320-02/BA Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017
    V/v nhắc hạn đóng phí DVMC tự động  
 
          Kính gửi:  Quý Khách hàng
 
          Công ty TNHH Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh (Công ty Bình Anh) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian vừa qua.
          Để đảm bảo cho việc duy trì dịch vụ máy chủ (DVMC) giám sát hành trình (GSHT) và việc truyền dữ liệu GSHT về Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) không bị gián đoạn, từ ngày 01/4/2017, Công ty Bình Anh sẽ đưa vào chức năng tự động nhắc hạn đóng phí để hỗ trợ thông tin cho Quý Khách hàng. Cụ thể như sau:
·        Trạng thái dịch vụ (sắp đến hạn, đến hạn, quá hạn)  sẽ được hiển thị bên cạnh biển số xe mỗi khi đăng nhập vào hệ thống giám sát online https://gps.binhanh.vn/;
·        Hệ thống phần mềm sẽ tự động duy trì/ngừng duy trì tương ứng với thời gian: Chưa quá hạn/quá hạn đóng phí DVMC.
         Vì vậy, kính mong Quý Khách hàng theo dõi thông báo, hợp tác cùng Chúng tôi để việc sử dụng hệ thống và truyền dữ liệu lên Tổng cục ĐBVN được diễn ra không bị gián đoạn.
         Mọi ý kiến đóng góp Quý Khách vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email pcskh.gps@binhanh.comhoặc gọi điện đến tổng đài Chăm sóc Khách hàng 19006464 để Chúng tôi có thể tư vấn và phục vụ tốt hơn.
Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.
                         GIÁM ĐỐC
                        Phùng Thị Thanh Bình
                        (Đã ký)