Hotline: 19006464

Cài app trên điện thoại của bạn

v.v Nâng cấp thiết bị QCVN31/2014 

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Anh) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian vừa qua.
Căn cứ vào các Quy định nhà nước (Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, thông tư số 73/2014/TT-BGTVT và văn bản số 6240/BGTVT-KHCN) về việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) có Quy định:
             Chủ phương tiện đã lắp thiết bị GSHT đạt chuẩn QCVN31/2011 có trách nhiệm: Phải bổ sung đầu đọc, thẻ lái xe, tem hướng dẫn… để tuân thủ hoàn toàn theo Quy chuẩn mới QCVN31/2014, muộn nhất vào ngày 31/12/2017 cho các phương tiện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị Giám sát hành trình theo nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
Bình Anh đã nhiều lần thông báo lên website từ 08/2016 tới nay về việc rà soát và nâng cấp nói trên, đề nghị các Quý khách hàng rà soát lại. 
Nếu cần hỗ trợ, xin quý khách vui lòng liên hệ với kinh doanh phụ trách hoặc tổng đài 19006464 để được hỗ trợ.