Hotline: 19006464

Cài app trên điện thoại của bạn

V/v chuyển số thuê bao từ 11 số sang 10 số

Kính gửi Quý Khách hàng.
 
Theo quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v chuyển số thuê bao từ 11 số sang 10 số.
Bình Anh xin thông báo đến Quý khách hàng thông tin chuyển đổi đầu số thuê bao của nhà mạng Viễn Thông như sau:
Từ 0h00 ngày 15/9/2018 đến 12h00 ngày 07/10/2018 các thuê bao 11 số sẽ thực hiện chuyển sang thuê bao 10 số (lần lượt từng đầu số theo kế hoạch nhà mạng). Trong thời gian chuyển đổi, toàn bộ các thuê bao có thể bị dừng hoạt động và không thể sử dụng. Theo đó các thiết bị Giám Sát Hành Trình có thể sẽ gián đoạn gửi dữ liệu về máy chủ trong thời gian trên. Dữ liệu gián đoạn (nếu có) sẽ được truyền lại đầy đủ sau ngày chuyển đổi.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này