Hướng dẫn sử dụng - GPS Mobile

Xem ảnh Camera

1. Mô tả
Cho phép người dùng xem ảnh camera từ hệ thống gửi về.
Thao tác và chức năng
Từ trang chủ click chọn biểu tượng Ảnh camera.
Giao diện hiển thị như sau:

Mô tả giao diện
- Tab Thông tin xem:
 • Biển số xe
 • Thời gian xem. VD 04/03/2012
 • - Tab Chi tiết ảnh: Hiển thị tất cả các ảnh camera trên xe chụp được gửi về hệ thống: Thời điểm chụp ảnh Kênh chụp
  2. Thao tác thực hiện
  Xem ảnh từ camera gửi về
 • Bước 1: Kích chọn tab Thông tin xem
 • Bước 2: Nhập chính xác vào Biển số xe cần xem
 • Bước 3: Nhập vào Ngày cần xem. VD Ngày 04/03/2012
 • Bước 4: Kích chọn xem báo cáo

 • o Nếu có dữ liệu thì ảnh chụp từ camera sẽ được hiển thị.
  o Nếu xe không có dữ liệu thì sẽ hiển thị "Không có dữ liệu".
  Xem chi tiết ảnh
 • Kích chọn vào từng ảnh để xem chi tiết thông tin của 1 ảnh chụp từ camera
 • Dữ liệu hiển thị bao gồm
  • Kênh chụp ảnh
  • Thời điểm chụp, xe được chụp
  • Vị trí chụp ảnh


  Chú ý: Có thể kích chọn biểu tượng sang trái, sang phải để chuyển tiếp ảnh hoặc quay trở lại ảnh trước đó

  Trở lại trang danh sách ảnh camera
 • - Có 2 cách
  1. Kích chọn nút Back của điện thoại để trở về trang trước đó
  2. Kích chọn biểu tượng để quay lại xem danh sách các ảnh
  ©2012 - Phát triển bởi BinhAnh Electronics